WEGIERSKA GENETYKA , POLSKA PRODUKCJA

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Wysłano formularz

 

Najnowsze wyniki doświadczeń węgierskich odmian kukurydzy w uprawie na kiszonkę

i ziarno. - zobacz tutaj -»

 

Kukurydza na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanolAgro Seed Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku nasiennym, realizując reprodukcję i import materiału siewnego roślin rolniczych.

 

Agro Seed Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem węgierskiej firmy HungaroSeed, hodowcy i właściciela wielu odmian kukurydzy, o liczbie FAO od 170 do 320, spełniających wymagania co do różnorodnych warunków uprawy, tak klimatyczno-pogodowych, glebowych oraz związanych z kierunkami produkcji kukurydzy – na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanol.

 

Podstawowym i głównym celem Agro Seed Sp. z o.o. jest organizacja doświadczeń rejestrowych, produkcyjnych i marketingowych tych odmian. Pokazujemy polskim producentom kukurydzy nową technologię siewu i uprawy, jak również ogromny potencjał węgierskich odmian kukurydzy.

 

Priorytetem Agro Seed Sp. z o.o. jest nie tylko wysoka jakość i potencjał genetyczny  odmian, ale też przystępny poziom cen.

 

Agro Seed Sp. z o.o. realizuje również kontraktację plantacji nasiennych
    odmian krajowych i reprodukcję odmian zagranicznych:

 

1/ Łubin wąskolistny i żółty

2/ Grykę

3/ Rajgras angielski, holenderski i włoski

4/ Rzodkiew oleistą

5/ Wykę jarą

6/ Kostrzewę łąkową

7/ Kupkówkę

8/ oraz wybrane gatunki i odmiany zbóż

 

Nowość - GS 240 - wpisana do Rejestru UE w 2017 roku

 

Mieszaniec trójliniowy, flint-den.

Odmiana przydatna do uprawy:

I.  na ziarno - bardzo wysoki potencjał plonu ziarna, niska wilgotność zbioru , FAO 240, zalecany wysiew maksymalnie 75 tys. nasion na 1 ha. Cienka osadka , super proporcja rdzeń kolby do masy ziarna,

II. na kiszonkę  - wysoki plon z ha o bardzo dobrym zaziarnieniu i bilansie energetycznym kiszonki, cecha długiego utrzymania zieleni ,zalecany wysiew maksymalnie  80 tys. nasion na ha.

© 2016-2017 Agro Seed Sp. z o.o.

Proj. i wykonanie: Paweł Zechenter